Sběr / mulčování / výhoz

Existují různé způsoby zpracování posečené trávy: mulčování, sběr a výhoz. Některé travní sekačky Cub Cadet nabízí všechny tyto tři funkce současně. Některé sekačky mohou být přestavěny pomocí odpovídajícího příslušenství. Tyto sekačky můžete rozeznat pomocí používaného loga:

2-in-1
2 v 1 znamená, že máte v jedné sekačce dvě funkce: mulčování a výhoz.

3-in-1
3 v 1 znamená, že sekačka může provádět mulčování, zadní výhoz posečené trávy a také sběr
posečené trávy. Máte k dispozici tři funkce v jedné sekačce.

3-in-1 Option
Volba 3 v 1 OPTION znamená, že můžete provést volbu mezi sběrem a výhozem posečené trávy. Jako volitelné příslušenství si můžete k sekačce dokoupit mulčovací sadu. S tímto příslušenstvím máte k dispozici 3 funkce v jedné sekačce, ale bez mulčovací sady máte k dispozici pouze dvě funkce.

4-in-1

Volba 4 v 1 je stejná jako volba 3 v 1, ale navíc budete disponovat funkcí bočního výhozu.

Sběr

Sběr posečené trávy je doporučen pro uživatele, kteří nemají čas trávník síct dost často, ale chtějí mít vždy dokonale čistou a upravenou zahradu. Sběr mimo to poskytuje také výhodu odstranění některých nečistot, jako jsou listí a suchá tráva a umožní trávníku přístup světla a vody. Naproti tomu potřebuje trávník více vody a posečenou trávu je třeba shromáždit do kompostéru nebo na skryté místo. Tento typ sečení nevykazuje oproti mulčování takový nápor na žací čepele, protože useknutá tráva se hned dopraví do sběrného koše. Sběr je tedy co do energetické úspory výhodnější.

Mulčování

Mulčování se doporučuje na dobře udržovaných zahradách a lidem, kteří v sezóně mohou trávník síct aspoň dva krát do týdne. Při mulčování posečená tráva rotuje v žacím ústrojí, kde dochází k jejímu přeseknutí několikrát za sebou, dokud nejsou posekané částečky trávy tak malé, aby mohly přes nože propadnout na zem. Protože se tráva skládá téměř z 90 % vody, je recyklována zpět do půdy a nedochází k žádným ztrátám. Taková tráva slouží jako přirozené zelené hnojivo. Čím jsou částečky posečené trávy menší, tím čistěji zahrada vypadá a na povrchu trávníku nejsou žádné zbytky. Při mulčování by měla být výška sečené trávy maximálně 1 až 2 cm. Energeticky tento způsob sečení výrazně závisí na délce mulčované trávy - delší objem trávy představuje vyšší nápor na žací ústrojí.

Rozmetávání

Při rozmetávání posečená tráva opouští žací ústrojí otvorem na zadní nebo boční straně a je roznášena zpět po povrchu zahrady. Tento typ péče o trávník je obvykle doporučen pro přirozenější travnaté louky, které nevyžadují tak časté sečení jako upravené zahrady a na kterých roste vyšší tráva. Obvykle se takové sečení neprovádí v blízkosti domů, protože by se velké zbytky posečené trávy roznesly do domu, do bazénu nebo na chodníky. Protože je tráva useknutá v celé délce odpor nožů při sekání s rozmetáváním je téměř shodný jako při sběru, ale nepůsobí zde zpětný tlak sběrného koše, takže tento způsob sečení patří k energeticky nejšetrnějším.