GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az Stanley Black & DeckerStanley Black & Decker Outdoor GmbH Outdoor GmbH („Stanley Black & Decker Outdoor GmbH", „mi”, „minket”, „miénk”) véleménye szerint fontos, hogy ön megértse, hogy gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk fel („dolgozzuk fel”) a honlapunk látogatóitól, ügyfeleinktől és beszállítóinktól származó és rájuk vonatkozó információkat. A jelen GDPR Adatvédelmi Szabályzat („Szabályzat”) a süti szabályzatunkkal együtt ismerteti, hogyan gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg a eu.cubcadet.com/hu honlapon („honlap”), keresztül, vagy a máshol folytatott üzleti tevékenységeink során gyűjtött személyes és nem személyes adatokat, ahol adatkezelőként járunk el és amikor ez a feldolgozás az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) hatálya alá esik. A jelen Szabályzat időről időre frissülhet, amely esetben előre értesítjük önt a jelen Szabályzatban alább részletesen ismertetett módon.
A GDPR céljaira az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH bármely öntől a honlapunkon vagy más módon önnel üzleti kapcsolat folytatása, vagy kialakítása céljából gyűjtött bármely személyes adat adatkezelője. A jelen Szabályzat céljaira a személyes adat egy azonosított, vagy azonosítható személlyel kapcsolatos bármely információt jelenti.
Az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH honlapja hivatkozásokat biztosít külső harmadik felek oldalaira az Interneten. A jelen Szabályzat nem vonatozik a harmadik fél honlapok által gyűjtött, tárolt, megosztott, vagy forgalmazott információkra. Az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nem vállal felelősséget ezen honlapok tartalmáért vagy megjelenéséért, és így nem felelős az ott elérhető információk pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért, és erőteljesen elkülöníti magát e honlapok tartalmától. Különösen nem vállalunk felelősséget a honlapon lévő, külső honlapokra mutató bármely hivatkozásért és azok tartalmáért vagy, hogy ezek a harmadik felek hogyan kezelik az ön személyes adatainak feldolgozását. Az ilyen harmadik felek szabályairól és eljárásairól további információkat kaphat, ha ellenőrzi e harmadik fél honlapok adatvédelmi szabályzatait.
Az ön által biztosított személyes adatok
Honlapunk bizonyos részeinek eléréséhez vagy használatához, illetve összes funkciója kihasználásához, illetve a velünk más módon folytatott, vagy indított üzleti tevékenységhez megkérhetjük önt, hogy adjon meg bizonyos személyes adatokat nekünk az alábbi módokon:

 •     űrlapok kitöltésével (például a „Kapcsolattartás” űrlap) a honlapunkon a honlapunkról dokumentációk letöltésével;
 • hírlevelekre vagy más kommunikációra való feliratkozással (ideértve a támogató chat funkciónkat);
 • közösségi fórumainkban való részvétellel
 • kapcsolattartással velünk a közösségi médiában
 • részvétellel az ügyféltámogatási szolgáltatásaink felmérésében
 • a termékeinket értékesítő harmadik fél forgalmazók helyeinek megkeresésével
 • telefonon, e-mailben, vagy más módon kapcsolatot tartva velünk az elérhetőségeink használatával; vagy
 • jelentkezve egy állásra, szakmai gyakorlatra vagy gyakornoki pozícióra e-mailben vagy levélben elküldött jelentkezéssel a vonatkozó munkaerő toborzó honlapon megadott elérhetőségekre vagy a saját toborzó platformunkon keresztül.

Jellemzően az ön által nekünk megadott adatok közé tartozik a név, megszólítás, iskolai végzettségek, iskolai diplomák, cím, kapcsolattartási információk, születési dátum, szakma, szektor, vagy üzleti tevékenység ismertetése és bármely a kérések vagy reklamációk megoldásához szükséges személyes adat. Ahol ön egy állásra, szakmai gyakorlatra vagy gyakornoki pozícióra jelentkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint megkérhetjük, hogy adjon meg bizonyos további információkat is, például a tanulmányairól, korábbi munkahelyeiről és munkavégzési jogosultságáról az állásra jelentkezőkre vonatkozó konkrét adatvédelmi szabályzat értelmében. Az önnel történő szerződéskötéshez (pl. egy munkaszerződés, vagy szolgáltatási szerződés előzményeként), vagy szerződés teljesítéséhez (pl. szolgáltatások biztosítása az ön kérésére) szükséges ilyen személyes adatok. valamint bármely információ biztosításának elmulasztása azt eredményezheti, hogy nem tudjuk biztosítani önnek a kívánt szolgáltatásokat vagy termékeket, vagy figyelembe venni jelentkezését az állásra.

Általunk öntől automatikusan gyűjtött személyes adatok
Amikor meglátogatja honlapunkat, a szerverünk automatikusan gyűjt bizonyos a böngésző, vagy a készüléke által generált információkat, melyek egyes esetekben személyes adatok is lehetnek, ideértve, de nem korlátozottan:

 • az ön domainje;
 • az ön IP címe;
 • honlapunkon tett látogatásának napja, időpontja és ideje;
 • böngészőjének típusa;
 • az ön operációs rendszere;
 • a meglátogatott oldalak;
 • harmadik felektől származó információk;
 • egyéb információk a számítógépéről, vagy eszközéről;
 • Internetes forgalom;

Ezeket az automatikusan összegyűjtött információkat nem használjuk arra, hogy megpróbáljuk azonosítani az ön nevét és nem kapcsoljuk össze az ön által önkéntesen megadott információkkal, az alább részletezett módon.
Sütik 

A honlapunk sütiket használ A sütik használatáról további információkat talál a süti szabályzatunkban

Miért használunk személyes adatokat
Csak akkor dolgozunk fel és használunk fel személyes adatokat, ha indokolt. Az alábbiakban áttekintjük a személyes adatok feldolgozásának indokait és, hogy miért használjuk fel az ön személyes adatait. További információt kaphat arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait egy különálló értesítésben, vagy szerződésben.

 • Indoklás – A feldolgozás egy önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az ön kérésére egy szerződés megkötéséhez szükséges intézkedésekhez: Hogy biztosítsuk önnek azokat a dokumentációkat, vagy egyéb kommunikációt, amit ön kért tőlünk; hogy értékesítés utáni támogatást nyújtsunk; hogy teljesítsünk bizonyos tranzakciókat, amelyek a honlapot és általánosabban az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH termékeit és szolgáltatásait érintik; hogy megvizsgáljuk az ön jelentkezését állásra, vagy ön által kért termékinformációkat adjunk önnek; hogy teljesítsünk egy önnel megkötött szerződésünket;
 • Indoklás – A feldolgozás azért szükséges számunkra, hogy megfeleljünk egy vonatkozó törvényes kötelezettségnek: Hogy fenntartsuk könyvelési nyilvántartásainkat és az online értékesítések bizonyítékait vagy foglalkoztatási jogosultság igazolására;
 • Indoklás – A feldolgozás jogos érdekünk, amelyet az ön érdekei és alapvető jogai nem hatálytalanítanak: Hogy anyagokat küldjünk önnek az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH termékeiről és szolgáltatásairól, amelyek véleményünk szerint az érdeklődésére tarthatnak számot; hogy értékeljük a honlapot érintő tranzakciókat, vagy termékeinket és szolgáltatásainkat; hogy üzemeltessük, értékeljük, karbantartsuk, javítsuk és fejlesszük a honlapot (ideértve a trendek ellenőrzését és elemzését, a honlap elérését és használatát hirdetésekre, marketingre és marketing kutatásra); hogy értékeljük, javítsuk és fejlesszük termékeinket és szolgáltatásainkat általában; hogy a felhasználók igényeire szabjuk honlapunkat; hogy bevonjuk önt eseményeinkbe, promócióinkba, a honlap és az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH termékeire és szolgáltatásaira; hogy marketing kommunikációs anyagokat küldjünk önnek, például felhasználhatjuk a kapcsolattartási információkat, mint az ön email címét, hogy hírleveleket, különleges ajánlatokat, vagy promóciókat küldjünk önnek, vagy más módon kapcsolatba lépjünk önnel az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, vagy harmadik fél termékeivel kapcsolatban, amelyek előnyeit már élvezi, vagy olyan információkkal kapcsolatban, amelyek a véleményünk szerint az érdeklődésére tarthatnak számot; hogy levelezzünk a felhasználókkal kérdéseik, vagy reklamációik megoldása érdekében; hogy megvédjük és biztosítsuk a honlap, az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH bizalmas és tulajdonosi információi és az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH munkavállalói biztonságát; hogy kezeljük és védekezzünk és kivizsgáljuk a csalást, kockázatnak való kitettséget, követeléseket és egyéb kötelezettségeket, ideértve de nem korlátozottan a szerződéses feltételeik, törvények, vagy jogszabályok megsértését; hogy megosszuk az ön személyes adatait harmadik felekkel a vállalatunk, vagy bármely eszközünk, illetve bármely társult vállalkozásunk, valamint annak eszközei lehetséges vagy tényleges értékesítésével kapcsolatban, mely esetben az általunk a felhasználóinkról gyűjtött személyes adatok az átruházott eszközök része lehet; vagy
 • Indoklás – Ön hozzájárult a feldolgozáshoz: Hogy elégedett ügyfélként idézzük önt a honlapunkon.


Amikor a feldolgozás indoklása a mi jogos érdekünk, akkor az ilyen érdekek a beszállítói-, ügyfél- és honlap felhasználói adatok felhasználása az üzleti tevékenységünk folytatása és fejlesztése érdekében velük és másokkal, ideértve a termékeink és szolgáltatásaink biztosítását, hogy fejlesszük teljesítményünket és jövedelmezőségünket munkavállalóink, tisztségviselőink, részvényeseink és érdekelt feleink számára összességében. Ezt úgy tesszük, hogy közben korlátozzuk a személyes adatok használatát azokra a célokra, amelyek szigorúan az üzleti tevékenységünk folytatását és fejlesztését támogatják az érintett személyek észszerű elvárásain belül.
Az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nem értékesíti, illetve nem adja bérbe az ön személyes adatait harmadik feleknek.

Direktmarketing

Felhasználhatjuk személyes adatait arra, hogy rendszeresen direktmarketing anyagokat küldjünk önnek a termékeinkről, vagy kapcsolódó szolgáltatásainkról, amelyek véleményünk szerint az érdeklődésére tarthatnak számot. Ez email, posta, SMS vagy célzott online hirdetések formájában történik. A direktmarketinget az észszerűség és arányosság szintjén korlátozzuk az önről rendelkezésünkre álló információk alapján.


Ahol feliratkozási hozzájárulás szükséges, ott hozzájárulását kérjük.
Önnek bármikor joga van a direktmarketing leállítására - ezt az elektronikus kommunikációnkban (pl. e-mailek) található leiratkozás, vagy kikapcsolás hivatkozások követésével, velünk kapcsolatba lépve, vagy e-mailt írva mtdeurope@mtdproducts.com teheti meg. Ha ön nem kívánja megkapni marketing anyagainkat, Stanley Black & Decker Outdoor GmbHakkor az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH továbbra is folytathatja a hagyományos, szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikációját, mint a szerviz hirdetményeket és adminisztratív üzeneteket. Ha ezeket nem kívánja megkapni, akkor lehetősége van törölni a fiókját a Felhasználói Fiók Adminisztrációs beállítások (értelemszerű) használatával, vagy email írva datenschutz@mtdproducts.com

FelhasználjuStanley Black & Decker Outdoor GmbHk személyes adatait arra is, hogy testre szabjuk, vagy személyessé tegyük hirdetéseinket, ajánlatainkat és az ön számára elérhetővé tett tartalmakat a honlapunk vagy egyéb mobil alkalmazásaink, platformjaink, vagy szolgáltatásaink használata alapján illetve az ilyen hirdetések, ajánlatok és tartalmak teljesítménye, illetve az ön ezekkel folytatott interakcióinak elemzése alapján. Emellett az önről és a megtekintési szokásairól gyűjtött információk alapján ajánlhatunk önnek tartalmakat. Ez magába foglalja a „profilkészítést”.
Személyes adatok átadása


A globális Stanley Black & Decker Outdoor GmbH csoport része vagyunk és időről időre szükséges megosztani az ön személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal a fent ismertetett célokból. Harmadik fél szolgáltatókat is megbízhatunk (akik az utasításaink szerint működnek), hogy segítséget nyújtsanak abban, hogy információkat, termékeket, vagy szolgáltatásokat biztosítsunk az önszámára, vagy folytassuk és menedzseljük vállalkozásunkat, vagy menedzseljük és fejlesszük termékeinket, szolgáltatásainkat, vagy a honlapot. Az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH megoszthatja az ön személyes adatait ezekkel a kapcsolt vállalkozásokkal és harmadik felekkel, hogy olyan szolgáltatásokat telkesítsen amelyek a nevünkben történő telesítésére az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH harmadik feleket vett igénybe a megfelelő szerződéses korlátozások és biztonsági intézkedések mellett, vagy, ha észszerűen szükségesnek véljük, akkor a kár, vagy veszteség megelőzésére, vagy, ha úgy véljük, hogy az adatok átadása gyanított, vagy valós törvénytelen tevékenységek kivizsgálását mozdítja előre.


Ha az ön személyes adatait az EU-n kívüli más Stanley Black & Decker Outdoor GmbH kapcsolt vállalkozásoknak, vagy harmadik fél szolgáltatóknak továbbítjuk, akkor intézkedéseket teszünk, hogy biztosítsuk, hogy az ön személyes adatai azonos szintű védelmet kapnak, mintha az EU-n belül maradtak volna, ideértve az Európai Bizottság által jóváhagyott Standard Szerződéses Pontokat alkalmazó adat-átruházási megállapodások megkötését. vagy olyan tanúsítási rendszerek alkalmazását, mint az EU - US Adatvédelmi Pajzs. Az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH kapcsolt vállalkozások közti személyes adatok átadására az Európai Bizottság által jóváhagyott Standard Szerződéses Pontokat alkalmazunk. Alább található az összes ország felsorolása, ahová az ön személyes adatait továbbíthatjuk, és, hogy az egyes országok élvezik-e az Európai Bizottság határozatának előnyeit, melyben meghatározza, hogy az adott ország megfelelő védelmet biztosít személyes adatainak. Ön jogosult megismerni annak a mechanizmusnak a részleteit, amellyel személyes adatait az EU-n kívülre továbbítjuk, ehhez lépjen velünk kapcsolatba itt: datenschutz@mtdproducts.com.

 

Ország

Európai Bizottság Megfelelőségi Döntést Megkapta

Izrael

Igen

Oroszország

Nem

Svájc

Igen

Egyesült Államok

Nem

Stanley Black & Decker Outdoor GmbHAz Stanley Black & Decker Outdoor GmbH fenntartja a jogot bármely ön által biztosított információ megosztására, amely nem minősül személyes adatnak, vagy egyéb szerződéses korlátozások nem vonatkoznak rá.

Gyermekek

A honlap nem 13 év alatti gyermekek számára készült és az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH tudatosan nem gyűjti, tárolja, osztja meg, vagy használja fel 13 év alatti gyermekek személyes adatait. Ha ön 13 év alatti, kérjük, ne adjon meg semmilyen személyes adatot, még akkor sem, ha a honlap erre kéri. Ha ön 13 év alatti és megadta személyes adatait, akkor kérjük, kérje meg szüleit, vagy törvényes képviselőjét, hogy értesítsék az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH-t és törlünk minden ilyen személyes adatot.

Biztonság

Az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH célja, hogy az ön személyes adatait biztosítsa és megvédje minden jogosulatlan hozzáféréstől, nem rendeltetésszerű használattól vagy közzétételtől, jogosulatlan módosítástól, vagy törvénytelen megsemmisítéstől, vagy véletlen elvesztéstől, és az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH ennek érdekében alkalmaz és fenntart bizonyos észszerű eljárásokat, rendszereket és technológiákat. Azonban ön elfogadja, hogy az Interneten történő semmilyen továbbítás nem teljes mértékben biztonságos, vagy hibamentes és, hogy ezek az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH által alkalmazott és fenntartott eljárások, rendszerek és technológiák megegyezés függvényei. Ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget a hatáskörünkön kívül eső jogosulatlan, vagy szándékolatlan hozzáférésért.
Személyes adatainak megőrzése


Általános szabályként alkalmazzuk, hogy a feldolgozott adatokat csak a gyűjtés céljának telesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. Általában a törvényben előírt elévülési idő lejártáig őrizzük meg az ön személyes adatait, amely meghatározza azt az időszakot, amíg törvényes követeléseket lehet a bíróság elé terjeszteni. Például a törvényben előírt elévülési idő lejártáig megőrizzük az ön személyes adatait, hogy pontos nyilvántartást tartsunk fenn az ön velünk folytatott üzleteiről. Azonban bizonyos körülmények között ettől eltérő időtartamig is megőrizhetjük az ön személyes adatait, például, ha az Stanley Black & Decker Outdoor GmbH törvényes, adó és könyvviteli kötelezettségei miatt erre köteles, vagy ha jogi eljárások, jogi hatóság, vagy más ilyen kérésre jogosult kormányzati testület megköveteli, ameddig szükséges.

Az ön jogai

 • Hozzáférés, helyreigazítás és törlés joga - ön bizonyos körülmények között jogosult kérni, hogy másolatot kapjon a birtokunkban lévő bármely személyes adatáról, kérni, az önre vonatkozó bármely pontatlan adat helyreigazítását és kérni a személyes adatai törlését.
 • Hozzájárulás visszavonásának joga - ahol van ilyen, ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását. Például, ha nem kíván elektronikus marketing üzeneteket kapni használja az e-mailjeinkben található „leiratkozás” linket, vagy más módon lépjen közvetlenül kapcsolatba velünk és leállítjuk az ilyen üzenetek küldését önnek.
 • Adatok hordozhatósága - ahol (a feldolgozás indoklásaként) az ön hozzájárulására, vagy arra a tényre támaszkodunk, hogy a feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben ön az egyik fél, vagy az ön kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedéseket tenni, és a személyes adatok feldolgozása automatikus eszközökkel történik, ön jogosult megkapni minden olyan személyes adatot, amit ön biztosított számunkra, strukturált, széles körben alkalmazott, géppel olvasható formátumban és kérheti, hogy azokat továbbítsuk egy másik adatfeldolgozónak, ha ez műszakilag lehetséges.

Feldolgozás korlátozásának joga - ön jogosult korlátozni személyes adatainak feldolgozását (azaz, csak a tárolást engedélyezni),:

 • ahol ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mindaddig, amíg megfelelő lépéseket tettünk azok kijavítása, vagy pontosságuk igazolása érdekében;
 • ahol a feldolgozás törvényellenes, de ön nem akarja, hogy töröljük személyes adatait;
 • ahol már nincs szükségünk az ön személyes adataira a feldolgozás céljaira, de ön igényli az ilyen személyes adatokat jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére; vagy
 •  ahol ön tiltakozott a jogos érdek alapján (lásd alább) végzett feldolgozás ellen, függőben van annak igazolása, hogy van-e kényszerítő jogos alapja annak, hogy folytassuk a feldolgozást
 • Ahol az ön személyes adatai korlátozás alá esnek, ott csak az ön hozzájárulásával dolgozzuk fel azokat, törvényes követelések megalapozására, gyakorlására, vagy védelmére.
 • Ön emellett jogosult panaszt benyújtani az állandó lakóhelye, munkahelye, vagy az állítólagos jogsértés szerint illetékes felügyeleti hatóságnak, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása a megsérti a vonatkozó törvényeket.
 • Jogos érdek alapján végzett feldolgozás (ideértve a profilkészítést) elleni tiltakozás joga - ahol mi jogos érdekre támaszkodva dolgozzuk fel az ön személyes adatait, ott ön jogosult tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen. Ha tiltakozik, akkor mi kötelesek vagyunk abbahagyni a feldolgozást, kivéve, ha az ön érdekeit, jogait és szabadságjogait felülmúló, kényszerítő jogos alapot tudunk bizonyítani, vagy törvényes követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges feldolgoznunk az ön személyes adatait. Ahol jogos érdekre támaszkodunk a feldolgozás alapjaként, úgy véljük, bizonyítani tudjuk az ilyen kényszerítő jogos alapot, de minden esetet egyenként megfontolunk.
 • Direktmarketing (ideértve a profilkészítést) elleni tiltakozás joga - ön jogosult tiltakozni személyes adatainak felhasználása ellen (ideértve a profilkészítést) direktmarketing célokra, például, amikor arra használjuk személyes adatait, hogy meghívjuk önt termékbemutatóinkra.

Kérjük küldjön e-mailt a datenschutz@mtdproducts.com címreStanley Black & Decker Outdoor GmbH, vagy lépjen velünk kapcsolatba az Elérhetőségek című részben jelzett lehetőségek valamelyikén, ha bármely jogát gyakorolni kívánja, vagy ha kérdése vagy panasza van személyes adatainak feldolgozásával, vagy a jelen Szabályzattal kapcsolatban.

A jelen szabályzat módosításai
A jelen Szabályzatban végzett bármely módosítást, vagy frissítést előre jelezzük ezen az oldalon.

Elérhetőségek
A jelen Szabályzattal kapcsolatos bármely kérdése esetén, vagy, ha jogait kívánja gyakorolni, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba:

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH

Wiesenstraße 9
D-66129 Saarbrücken
Germany
Phone +49 6805 79-0
Email: datenschutz[at]mtdproducts[dot]com

or

HR osztály

Phone +49 6805 79-0 
E-mail personal@mtdproducts.com

Van egy adatvédelmi tisztünk, akivel a következő címen lehet kapcsolatba lépni:

netvocat® GmbH
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
phone: +49 (0) 681 93877277
fax: +49 (0) 681 93877278
email: info@netvocat.de