GRÄSKLIPPAREN FÖR ALLA TYPER AV GRÄSMATTOR

Inte två trädgårdar är den andra lik. Det kanske bara finns en stor yta, eller flera mindre gräsmattor, eller till och med ytor som inte sitter ihop med huvudytan, dessa gräsmattor fixar Cub Cadet XR Enduro serien enkelt.

EXEMPEL: HUVUDZON

EXEMPEL: HUVUDZON OCH DELZON

EXEMPEL: HUVUDZON OCH SEPARAT ZON

ENKEL INSTALLATION OCH PROGRAMMERING

För att säkerställa att din XR robotgräsklippare är korrekt installerad och programmerad, är det rekommenderat att låta en professionell serviceverkstad göra installationen, naturligtvis kan man själv göra installationen. (notera att ett installations kit köpes separat)

STEG 1: DEFINIERA ÖNSKAT KLIPPOMRÅDESTEG 1: DEFINIERA ÖNSKAT KLIPPOMRÅDE

Dra ut begränsningskabeln och fäst den med markspik.Dra ut begränsningskabeln och fäst den med markspik.

STEG 2: SPARA INDIVIDUELLA DATASTEG 2: SPARA INDIVIDUELLA DATA

Tack vare dessa data arbetar XR-robotgräsklipparen självständigt.Tack vare dessa data arbetar XR-robotgräsklipparen självständigt.

KLAR ATT ANVÄNDA!

Din XR-robotgräsklippare klipper sedan längs begränsningskabeln, åker tillbaka till basstationen och kör, om den har tillräckligt mycket batteri kvar, genast tillbaka ut och klipper det som behöver klippas.