Sber /mulčovanie / vyhoz

Existují různé způsoby zpracování posečené trávy: mulčování, sběr a výhoz. Některé travní sekačky Cub Cadet nabízí všechny tyto tři funkce současně. Některé sekačky mohou být přestavěny pomocí odpovídajícího příslušenství. Tyto sekačky můžete rozeznat pomocí používaného loga:

2-in-1
2 v 1 znamená, že máte v jedné sekačce dvě funkce: mulčování a výhoz.

3-in-1
3 v 1 znamená, že sekačka může provádět mulčování, zadní výhoz posečené trávy a také sběr
posečené trávy. Máte k dispozici tři funkce v jedné sekačce.

3-in-1 Option
Volba 3 v 1 OPTION znamená, že můžete provést volbu mezi sběrem a výhozem posečené trávy. Jako volitelné příslušenství si můžete k sekačce dokoupit mulčovací sadu. S tímto příslušenstvím máte k dispozici 3 funkce v jedné sekačce, ale bez mulčovací sady máte k dispozici pouze dvě funkce.

4-in-1

Volba 4 v 1 je stejná jako volba 3 v 1, ale navíc budete disponovat funkcí bočního výhozu.

Zber

Zber pokosenej trávy je odporúčaný pre užívateľov, ktorí nemajú čas kosiť trávnik dosť často, ale chcú mať vždy dokonale čistú a upravenú záhradu. Zber okrem toho poskytuje tiež výhodu odstránenie niektorých nečistôt, ako sú lístie a suchá tráva a umožní prístup svetla a vody k trávniku. Naproti tomu potrebuje trávnik viac vody a pokosenú trávu je potrebné zhromaždiť do kompostéru alebo na skryté miesto. Tento typ kosenia nevykazuje oproti mulčovaniu taký nápor na žacie čepele, pretože pokosená tráva sa hneď dopraví do zberného koša. Zber je teda čo sa týka energetickej úspory výhodnejší.

Mulčovanie

Mulčovanie sa odporúča na dobre udržiavaných záhradách a ľuďom, ktorí v sezóne môžu kosiť trávnik aspoň dva krát do týždňa. Pri mulčovaní pokosená tráva rotuje v žacom ústrojenstve, kde dochádza k jej preseknutiu niekoľkokrát za sebou, kým nie sú pokosené čiastočky trávy tak malé, aby mohli cez nože prepadnúť na zem. Pretože sa tráva skladá takmer z 90% vody, ľahko sa recykluje späť do pôdy a nedochádza k žiadnym stratám. Takáto tráva slúži ako prirodzené zelené hnojivo. Čím sú čiastočky pokosenej trávy menšie, tým čistejšie záhrada vyzerá a na povrchu trávniku nie sú žiadne zvyšky. Pri mulčovaní by mala byť výška kosenej trávy maximálne 1 až 2 cm. Spotreba energie sa dramaticky zvýšuje s dĺžkou trávy, pretože väčší objem trávy predstavuje vyšší nápor na žacie ústrojenstvo.

Rozmetávanie

Pri rozmetávaní pokosená tráva opúšťa žacie ústrojenstvo otvorom na zadnej alebo bočnej strane a je roznášaná späť po povrchu záhrady. Tento typ starostlivosti o trávnik je zvyčajne odporúčaný pre prirodzenejšie trávnaté lúky, ktoré nevyžadujú tak časté kosenie ako upravené záhrady a na ktorých rastie vyššia tráva. Obvykle sa takéto kosenia nevykonáva v blízkosti domov, pretože by sa veľké zvyšky pokosenej trávy rozniesli do domu, do bazéna alebo na chodníky. Pretože je tráva odseknutá v jej celej dĺžke, odpor nožov pri kosení s rozmetáváním je takmer zhodný ako pri zbere. Avšak nepôsobí tu spätný tlak zberného koša, takže tento spôsob kosenia patrí k energeticky najšetrnejším.